1007-Consultoria-documental-una-fórmula-per-estalviar

Consultoria documental, una fórmula per estalviar

Un servei de consultoria documental, com l’Office Consulting Service (OCS) d’Ofigràfic, duu a terme un estudi exhaustiu de l’empresa a través de l’anàlisi de tots els processos documentals que es realitzen: informes, documents, arxius, dades quantitatives, informació de costos, etc. Recollir aquest conjunt d’informació ens permet elaborar un informe de situació de l’organització en les àrees de creació, captura, impressió i circulació de documents, a fi d’optimitzar-lo. Amb una anàlisi metòdic de l’estructura documental de la seva empresa, el sistema de consultoria documental d’Ofigràfic (OCS) li permet aconseguir tres objectius molt concrets:

  1. Reduir costos
  2. Incrementar la productivitat
  3. Millorar el control sobre els processos documentals

El sistema de consultoria documental d’Ofigràfic ofereix a l’empresa la centralització dels documents i un més fàcil accés a la informació de negoci, ja que posa un ordre exhaustiu en l’organització de la informació. En aquest sentit, la manca d’organització documental en una empresa implica la possible pèrdua de recursos, ja siguin recursos tangibles com ho poden ser els documents, o recursos intangibles com poden ser el temps que es dedica en buscar informació o mirar de posar ordre a documents impresos. Tanmateix, el procés de consultoria documental d’Ofigràfic (OCS) està format per 4 etapes:

  1. Consultoria documental per tal de crear un informe (i proposta de millora) sobre la situació de l’empresa i la seva situació en l’àmbit documental.
  2. Implementació del pla de consultoria documental.
  3. Formació als treballadors per ensenyar-los a treballar en la proposta de millora documental de l’empresa.
  4. Govern i seguiment dels documents.

Si la seva empresa està a Barcelona o Tarragona i vol conèixer les solucions i els avantatges sobre els serveis de consultoria documental by Ofigràfic, contacti amb Ofigràfic, Ricoh Tarragona-Barcelona. Els nostres assessors IT es posaran en contacte amb vostè i li faran una proposta de consultoria documental sense cap mena de compromís, i de com l’Office Consulting Service d’Ofigràfic pot ajudar-lo en la seva empresa.