Consulta'ns!

Consultoria documental (OCS)

Més productivitat, menys despeses

Consultoria documental (OCS)

Office Consulting Service® (OCS) és una anàlisi metòdica de l’estructura documental de la seva empresa que li permet establir el millor cost per còpia per obtenir el màxim nivell d’eficiència.

OCS® és una metodologia que parteix de l’anàlisi dels processos documentals de les empreses. Les dades quantitatives, funcionals i de costos recollits (sota contracte de confidencialitat) permeten als analistes d'Ofigràfic elaborar un informe realista de la situació en les àrees de creació, captura, impressió i circulació dels documents.

Únicament després de la validació d’aquesta anàlisi amb el client, els professionals d'Ofigràfic elaboraran una Proposta OCS®, un autèntic pla de reducció de costos i de millora dels processos que li permetran actuar avui i disposar d’eines de control per al futur.

Aquesta proposta d'OCS® respondrà sempre a tres objectius bàsics:

  • Reducció dels costos.
  • Increment de la productivitat.
  • Millora del control sobre els processos.
Consultoria documental
Consultoria documental
Consultoria documental
Consultoria documental

Estalvi, eficàcia i control

L'OCS® parteix sempre de l’estalvi de despeses, però es marca també com a objectius incrementar l’eficàcia i proporcionar al client el control sobre les seves estructures documentals. D’aquesta manera assegura les millores ara i en el futur.

Ajudant a tot tipus d'empresa i organització

Office Consulting Service és una metodologia independent del volum, tipus o sector de l’empresa analitzada. La modularitat i flexibilitat de la seva aplicació permet a Ofigràfic fer arribar a les petites empreses tot el valor i els estalvis que s’obtenen amb OCS®.

Un projecte complet

La nostra proposta de servei reuneix totes les fases de relació Consultoria OCS:

  • Fase 1. Consultoria Documental.
  • Fase 2. Implementació.
  • Fase 3. Formació.
  • Fase 4. Govern i seguiment documental.

Una metodologia registrada

La gestió diària de més de 100.000 equips en el mercat ha permès a Ricoh desenvolupar una metodologia detallada però absolutament flexible per a detectar fuites de diners i oportunitats de millora, immediates o futures.

Sol·liciti la visita

Sense cap compromís d'un Assessor IT d'Ofigràfic, li explicarà detalladament com un estudi OCS pot ajudar a la seva empresa a reduir costos i millorar la productivitat.
Sol·licitar
Xat