Consulta'ns!

Serveis professionals

Formació

Aconsegueix la màxima productivitat des del primer dia

Quan inverteix en els nostres dispositius o software, volem assegurar-nos que s'utilitzen eficientment en tota la seva organització. Aquesta fase de formació és bàsica perquè es compleixin i executin correctament les millores proposades i els dispositius i el software s'utilitzin d'una forma òptima.

Entenem la formació dels usuaris com a estratègica perquè els canvis que s’introdueixin tinguin el resultat esperat i els acompanyem perquè aquest canvi sigui fàcil i àgil.

Els nostres programes formatius es basen en una avaluació exhaustiva dels reptes als quals s'ha d'enfrontar la seva empresa. Des de programes curts a les seves pròpies oficines a cursos personalitzats o intensius impartits a les nostres instal·lacions de formació, capacitem als seus empleats perquè treguin tot el partit dels nostres equips.

Així doncs, la formació d'Ofigràfic s'adapta a les vostres necessitats, ajudant-lo a aprofitar totes les funcions dels nostres equips de gestió documental:

Aconsegueix la màxima productivitat des del primer dia

Formació de l'usuari final

Pla de formació IN SITU per al personal que hagi d’utilitzar els equips i el software/solucions oferts per cada procés/departament involucrat. Consistirà en classes pràctiques impartides pel nostre personal, proporcionant a l’usuari final tots els coneixements necessaris sobre les eines, funcions i utilitats. En acabar es dóna un petit manual a l’usuari.

Formació departament IT

Per als integrants del departament d’informàtica es proporcionarà una formació tècnica més específica.

Xat