Consulta'ns!

Serveis professionals

Help desk

Servei immediat d'atenció als usuaris

Ofigràfic disposa d’un servei d’atenció telefònica personalitzada als usuaris ofert per un tècnic de camp. Aquest és un servei amb una llarga trajectòria i moltes empreses o institucions ja estan habituades i pregunten directament per suport d’usuari per resoldre incidències de primer nivell (encallaments, desconfiguracions d’escàner, drivers, problemes de comunicació estació-impressora, funcionalitats...), especialment quan un usuari té una emergència que ha de resoldre immediatament.

En aquests casos el tècnic guia telefònicament a l’usuari per poder resoldre la possible incidència i, si és necessari, el tècnic es connectarà a través del TeamViewer per fer l’assistència necessària per resoldre la incidència.

Servei immediat d'atenció als usuaris
Help desk

A més, el tècnic de suport a l’usuari no està només per respondre les trucades que el sol·liciten, sinó que revisa contínuament tots els avisos que entren a la nostra base de dades per identificar aquells que, amb la seva assistència ho pot deixar resolt, per això truca proactivament al client oferint-se per solucionar la incidència amb les pautes anteriorment descrites.

Aquest és un servei diferencial i que té un grau de satisfacció molt elevat pels usuaris que l’utilitzen, ja que els permet solucionar petites incidències instantàniament i reben una atenció proactiva.

En el cas que l’avaria no es pugui solucionar telefònicament o per connexió remota, el tècnic es desplaça in situ a reparar l’equip o la incidència.

Xat