Consulta'ns!

Solucions per al medi ambient

El nostre compromís amb la sostenibilitat forma part del nostre patrimoni, que afecta tota l'estructura de la nostra empresa. Hem ampliat la nostra estratègia mediambiental per incrementar la sensibilitat i ofert avantatges concrets des del punt de vista ecològic.

A Ofigràfic i Ricoh promovem una gestió mediambiental sostenible. Reconeixem que les activitats empresarials depenen dels recursos naturals i els ecosistemes globals. Problemes com l’escalfament global, l’esgotament dels recursos naturals i la degradació dels ecosistemes urgeixen a les companyies a replantejar-se els processos empresarials per reduir la seva petjada ecològica.

Solucions per al medi ambient
Solucions per al medi ambient

La nostra estratègia a llarg termini implica reduir l’entrada de nous recursos un 25% fins al 2020 i un 87,5% fins al 2050 respecte al nivell de 2007, així com reduir l’ús o bé preparar materials alternatius als principals materials dels productes amb major risc d’esgotament (per exemple, petroli, coure i crom) per al 2050. Ricoh s’està centrant a desenvolupar productes energèticament eficients, de manera que, al seu torn, es redueixin els costos mitjançant un millor aprofitament de l’energia i els recursos, així com mitjançant el desenvolupament d’alternatives per als recursos naturals escassos. Per aquest motiu, fem tot el possible per implementar un model de negoci sostenible a llarg termini.

Alguns dels serveis que hem posat en marxa per ser més sostenibles mediambientalment són:

Gestió per a la retirada de consumibles

Ofigràfic disposa d’un sistema establert perquè el client pugui gestionar els residus derivats dels tòners de Ricoh usats. El procediment es duu a terme de la següent forma: Ofigràfic entrega una caixa de reciclatge en aquelles ubicacions que sol·liciti el client perquè els usuaris deixin dins del recipient exclusivament els consumibles de Ricoh gastats dels equips que disposen. Una vegada la caixa està plena, l’usuari o el departament d’informàtica sol·liciten a Ofigràfic la retirada del recipient ple i, a la vegada, l’entrega d’un nou recipient. Ofigràfic retira la caixa de consumibles buits i la guarda al seu magatzem fins que tramita la retirada amb el gestor homologat de residus.

Gestió per a la retirada d’equips

En el cas que es necessiti efectuar una retirada d’equip perquè es gestioni com a residu, Ofigràfic té un acord amb una empresa homologada per gestionar equips de reprografia i ofimàtica que retira i recicla els equips.

Eco-mode

Les màquines passen gran part de la seva vida útil en períodes d’inactivitat. Això ofereix oportunitats per a l’estalvi energètic. Els equips amb Eco-mode presenten ajustaments d’estalvi energètic més eficients sense interferir amb el rendiment del producte multifuncional durant la impressió o còpia.

Xat